ιερογλύφος


ιερογλύφος
ο (Α ἱερογλύφος)
αυτός που χαράζει ιερογλυφικά γράμματα.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ιερ(ο)-* + -γλύφος (< γλύφω), πρβλ. ξυλο-γλύφος, σμιλι-γλύφος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἱερογλύφους — ἱερόγλυφος carver of hieroglyphics masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Hieroglyph — wiktionary|hieroglyphHieroglyph (Greek gr. ἱερογλύφος sacred carving ) or hieroglyphics ( = gr. τὰ ἱερογλυφικά [γράμματα] ) may refer to: *Egyptian hieroglyphs **Cursive hieroglyphs *more generally, a character of any logographic or partly… …   Wikipedia

  • Hieroglyphe — Hiéroglyphe Écriture hiéroglyphique Hiéroglyphes sur le temple de Kôm Ombo Caractéristiques Type logogrammes et phonogrammes …   Wikipédia en Français

  • Hiéroglyphe — Écriture hiéroglyphique Hiéroglyphes sur le temple de Kôm Ombo Caractéristiques Type logogrammes et phonogrammes …   Wikipédia en Français

  • Hiéroglyphes — Hiéroglyphe Écriture hiéroglyphique Hiéroglyphes sur le temple de Kôm Ombo Caractéristiques Type logogrammes et phonogrammes …   Wikipédia en Français

  • Hyérogliphes — Hiéroglyphe Écriture hiéroglyphique Hiéroglyphes sur le temple de Kôm Ombo Caractéristiques Type logogrammes et phonogrammes …   Wikipédia en Français

  • Medou-netjer — Hiéroglyphe Écriture hiéroglyphique Hiéroglyphes sur le temple de Kôm Ombo Caractéristiques Type logogrammes et phonogrammes …   Wikipédia en Français

  • Medouneter — Hiéroglyphe Écriture hiéroglyphique Hiéroglyphes sur le temple de Kôm Ombo Caractéristiques Type logogrammes et phonogrammes …   Wikipédia en Français

  • Иероглиф — У этого термина существуют и другие значения, см. Иероглиф (значения). Египетские иероглифы Иероглиф (др. греч …   Википедия

  • Иероглифическое письмо — Египетские иероглифы Иероглиф (греч. ἱερογλύφος, от ἱερός  священный и γλύφειν  резно …   Википедия


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.